Obligatorisk Byggeskadeforsikring.

N?r du bygger med ide-huse, kan du trygt regne med at den lovpligtige byggeskadeforsikring altid er regnet med i prisen.

Forsikringen er lovpligtig

Det vil sige, at der skal tegnes en byggeskadeforsikring i alle de tilf?lde, hvor det er en professionel erhvervsdrivende, der st?r for hele byggeprocessen og indg?r aftalerne med de underentrepren?rer, der skal opf?re boligen.

Byggeskadeforsikringen tegnes til fordel for bygningsejeren og l?ber i 10 ?r. Forsikringen vil i denne periode d?kke for alvorlige byggeskader, der m?tte opst? p? boligen, og som har betydning for boligens levetid og funktionalitet, herunder skadelige forekomst af skimmelsvamp.

Da vi opf?rer mange boliger hvert eneste ?r, har vi en fast aftale med vores forsikringsselskab, som betyder at alle byggerier som vi opf?rer, automatisk er omfattet af den lovpligtige byggeskadeforsikring.

Hvis i vil vide mere, s? kan Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens "Vejledning om Byggeskadeforsikring" hentes fra deres